Kancelaria istnieje od 1996 roku.


Przed przejściem do Adwokatury, pracowałam w innych zawodach prawniczych, co pozwoliło mi na zdobycie wszechstronnego doświadczenia z zakresu: prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Z chwilą otwarcia kancelarii adwokackiej postanowiłam skoncentrować się na kilku gałęziach prawa adekwatnie do społecznego zapotrzebowania w ramach obsługi klientów indywidualnych.

Jakkolwiek nieobce są mi zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy, a także dotyczących podmiotów gospodarczych to moja jednoosobowa Kancelaria specjalizuje się w sprawach: W ramach porad prawnych przyjmuję klientów w godzinach rannych (adekwatnie do czasu wolnego klientów i mojego) zaś po południu codziennie od godziny 15.00 do godziny 20.00.

Jeżeli klienci nie dysponują czasem w tygodniu przyjmuję także w soboty a nawet niedziele (uzgodnienia telefoniczne).

Kancelaria prowadzi sprawy: Zdarzyło mi się mieć sprawy (chociaż jednostkowo) w Sądzie Okręgowym w Słupsku, Sądzie Rejonowym w Kaliszu i Kościerzynie.

Kancelaria współpracuje z instytucjami finansowymi, doradcami podatkowymi, notariuszami, komornikami, tłumaczami przysięgłymi, specjalistami z zakresu wyceny nieruchomości, a także innymi adwokatami i radcami prawnymi.W sprawach karnych (prowadzonymi jako adwokat od 1996 roku):
Występuję także w sprawach karnych wykonawczych, m.in. o:
Broniłam oskarżonych w najpoważniejszych sprawach o zabójstwa a także w drobnych ale ważnych życiowo dla oskarżonych sprawach o zniesławienie, groźby karalne, kradzieże, pobicia itd.W sprawach cywilnych (prowadzonymi jako adwokat od 1996 roku) zajmuję się sprawami o:


W sprawach rodzinnych (prowadzonymi jako adwokat od 1996 roku), zajmuję się sprawami o:


W sprawach karnych nieletnich odnośnie: